Masterclass

Het vierde jaar, waarin je onder begeleiding gaat werken aan je eigen project

Beeldcommunicatie

In dit tweede zijn dit de onderwerpen - Typologie - Suggestief - Fotoanalyse - Documentair portret - Concept-vorm-inhoud