WAT GA JE LEREN BIJ BEELD EN TAAL?

  • Je begint meteen met één van de pittigste en belangrijkste toepassingen die er zijn: de ‘framing’. Hierbij wordt je uitgedaagd volledig anders te gaan kijken. Kijken verandert in zien. Wij geven deze toepassing meteen in het begin om de volgende redenen: je ervaart meteen de beeldtaal waardoor er voor jou en voor ons ruimte ontstaat om te kijken of het wel bij je past.
    Je hebt gedurende de verdere cursus(sen) tijd om je deze belangrijke toepassing eigen te maken.
  • Je kijkt gedurende de hele cursus naar de foto geschiedenis zodat je weet waar de kennis vandaan komt en je hem fundamenteel kunt plaatsen in je eigen fotografie.
  • Je leert foto’s analyseren, dus ook je eigen foto’s.
  • Je maakt kennis met de previsualisatie van Ansel Adams die in het verloop van de navolgende cursussen steeds belangrijker blijkt te gaan zijn.
  • Je gaat aan de slag met een aantal klassieke lichtopstellingen die je leren hoe licht m.b.t. een aantal wetmatigheden werkt.
  • Je krijgt een hernieuwde kennismaking met flitslicht en leert deze ‘anders’ toe te passen.
  • Je begrijpt dat er een toeschouwer naar je foto’s kijkt.

VORMTOEPASSINGEN

Na de cursus ben je gegarandeerd verandert in je perceptie, en heb je fotografie leren kennen waar je voorheen het bestaan niet of nauwelijks van wist. Je hebt een viertal professionele technieken geleerd die je in staat stellen om op een hoogwaardig fotografisch niveau te communiceren en je weet ook waarom.

Binnen ieder cursusjaar behandelen we 4 toepassingselementen en na 3 jaar ken je ze allemaal. In totaal zijn het er 12. Je zult ze niet allemaal gaan gebruiken maar door ze te kennen, weet je welke bij jou past en welke niet.

In het 1e cursusjaar ‘Beeld en taal’ leer je dus 4 toepassingsvormen, en elementen die erbij horen.